Geloof

Iedere zondagmorgen om 10:00 komt in wijkcentrum Westend de Volle Evangelie Gemeente „De Wijngaerdt” samen.
Op de website van de Volle Evangelie Gemeente kunt U meer informatie vinden.
http://www.veg-dewijngaerdt.nl/

In de Urbanuskerk te Bovenkerk is de Rooms Katholieke Parochie Sint Urbanus gevestigd.
Op de website van de parochie en de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus vindt U meer informatie: www.urbanusbovenkerk.nl