Amstelveen

Aanvraag vermist identiteitsbewijs klantvriendelijker

Vanaf 1 september 2010 hoeft u niet meer bij de politie aangifte te doen van uw zoekgeraakte Nederlandse paspoort, id-kaart of rijbewijs. U kunt straks bij één loket, het loket Burgerzaken, aangifte doen én direct een nieuw document aanvragen. Na één week kan het nieuwe document worden opgehaald.

Deze werkwijze komt voort uit een pilot ter voorkoming van misbruik van identiteitsbewijzen. De gemeente Amsterdam en de politie Amsterdam-Amstelland hebben, in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Verkeer en Waterstaat, de aangifteprocedure voor de vermissing van een Nederlands identiteitsbewijs verbeterd. Amstelveen doet als onderdeel van de regio mee. Deze pilot wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken nauwlettend gevolgd. Bij succes wordt de nieuwe werkwijze landelijk ingevoerd. Burgemeester Van Zanen: “Ik ben blij met deze nieuwe werkwijze. Het bespaart tijd bij zowel inwoners als de politie.”

Evaluatie integraal veiligheidsbeleid

Het college van B&W heeft ingestemd met de evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid. De evaluatie laat zien dat de inwoners van Amstelveen zich veiliger zijn gaan voelen. Het aantal meldingen van jeugdoverlast is gedaald. De criminaliteit is op een aantal punten verbeterd. Zo is het aantal vernielingen en diefstallen afgenomen. Per saldo is het totaal aantal aangiften wel toegenomen, vooral door de toename van het aantal inbraken.

In de evaluatie wordt terug gekeken op de resultaten van het integrale Veiligheid 2007-2010. De uitkomsten van de evaluatie worden meegenomen in de ontwikkeling van het nieuwe integraal veiligheidsbeleid.

Uit de evaluatie blijkt dat jeugdoverlast, huiselijk geweld en met name inbraken ook vanuit het integraal veiligheidsbeleid in de volgende planperiode aandacht behoeven. Deze drie speerpunten dragen bij aan een verdere verbetering van het gevoel van veiligheid. Uit de evaluatie blijkt ook dat onderwerpen zoals veilig ondernemen, en het houden van voorlichting en educatie om overlast te voorkomen en/of verminderen worden gewaardeerd.

Het nieuwe integrale veiligheidsbeleid wordt evenwichtiger en gerichter ingericht. Het zal minder doelstellingen bevatten en de doelstellingen die worden opgenomen zijn concreter en helderder. Zo kan het beleid in de toekomst beter gemeten en gemonitord worden.

“De evaluatie laat zien dat veiligheid een onderwerp is dat continue aandacht nodig heeft. En dat een structurele en integrale aanpak werkt”, aldus burgemeester Van Zanen.