Rijk

Het rijk is niet onder een noemen te vangen. Op de website www.overheid.nl zijn alle overheden te vinden.