Regionaal Orgaan Amsterdam

ROA staat voor Regionaal Orgaan Amsterdam

 

Naast het ROA bestaat nog de Regionale Samenwerking Amsterdam:
http://www.regionalesamenwerking.amsterdam.nl