Schiphol

Weet U nog de discussie een paar jaar geleden, wel of geen vijfde baan? Deze discussie ging feitelijk over een al bestaande baan. Schiphol had destijds al vijf banen! Momenteel heeft Schiphol ZES start- en landingsbanen.

Bewoners- en milieugroepen

Schiphol Werkgroep Amstelveen-Buitenveldert
http://www.vlieghinder.nl
http://www.geluidsnet.nl
NOMOS Online Op de website van meetsysteem van vliegtuiggeluid van Schiphol (NOMOS Online)
kunt u de verdeling van het vliegtuiggeluid bekijken bij de actuele baancombinatie
van dit moment. Kijk hiervoor bij het onderdeel ‘Geluidsverwachting’.

Klachten

Klachten indienen over vliegverkeer: Via www.bezoekbas.nl

Rapporten over Schiphol

Via de website van het Planbureau voor de Leefomgeving zijn allerlei rapporten op te vragen over Schiphol. De link naar het Planbureau voor de Leefomgeving is http://www.planbureauvoordeleefomgeving.nl/. Het Planbureau zegt op haar website het volgende over zichzelf:
Het Planbureau voor de Leefomgeving is hét nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van het strategische overheidsbeleid door een brug te vormen tussen wetenschap en beleid en door gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd, verkenningen, analyses en evaluaties te verrichten waarbij een integrale benadering voorop staat.

Kaartmateriaal Schiphol

Op de website van het Milieu en Natuurplanbureau (http://mapserver.mnp.nl/portal/ zijn drie zogenaamde viewers te vinden (dit zijn websites met electronische kaarten) met informatie over de geluids- en risicocontouren rondom Schiphol. U kunt op deze kaarten inzoomen, het middelpunt verschuiven, informatie opvragen en het kaartbeeld printen. Probeert U rustig de functie knoppen. Over het algemeen geld hierbij dat U eerst een knop kiest en dan de bijbehorende functie in de kaart kunt gebruiken. Bijvoorbeeld inzoomen doet U door eerst het vergrootglas met de plus aan te klikken en dan op de kaart te klikken.

1. MNP/MNC Schiphol 2005 – Geluid huidige maat

De beleidsdoelstellingen ter vermindering van de effecten van het vliegverkeer van Schiphol worden zeer waarschijnlijk gehaald. Deze gelden voor de meest belaste woongebieden direct rondom de luchthaven. Verreweg de meeste overlast en risico’s treden echter op in een veel groter gebied rondom Schiphol. In dat grotere gebied heeft de geluidsoverlast zich minder gunstig ontwikkeld en zijn de veiligheidsrisico’s toegenomen. In vergelijking met buitenlandse luchthavens zijn de geluidsoverlast en de risico’s door het vliegverkeer op Schiphol klein. Dat blijkt uit het rapport „Het milieu rond Schiphol, 1990-2010” van het Milieu- en Natuurplanbureau. Mapservice voor het Milieu en Natuur Compendium, Schiphol 2005, Geluid huidige maat. Deze kaart kunt U bekijken via de link: http://mapserver.mnp.nl/website/schiphol2005/viewer.htm?service=schiphol2005_a

2. MNP/MNC Schiphol 2005 – Geluid oude maat

De beleidsdoelstellingen ter vermindering van de effecten van het vliegverkeer van Schiphol worden zeer waarschijnlijk gehaald. Deze gelden voor de meest belaste woongebieden direct rondom de luchthaven. Verreweg de meeste overlast en risico’s treden echter op in een veel groter gebied rondom Schiphol. In dat grotere gebied heeft de geluidsoverlast zich minder gunstig ontwikkeld en zijn de veiligheidsrisico’s toegenomen. In vergelijking met buitenlandse luchthavens zijn de geluidsoverlast en de risico’s door het vliegverkeer op Schiphol klein. Dat blijkt uit het rapport „Het milieu rond Schiphol, 1990-2010” van het Milieu- en Natuurplanbureau. Mapservice voor het Milieu en Natuur Compendium, Schiphol 2005, geluid oude maat Deze kaart kunt U bekijken via de link: 

3. MNP/MNC Schiphol 2005 – Risicocontouren

De beleidsdoelstellingen ter vermindering van de effecten van het vliegverkeer van Schiphol worden zeer waarschijnlijk gehaald. Deze gelden voor de meest belaste woongebieden direct rondom de luchthaven. Verreweg de meeste overlast en risico’s treden echter op in een veel groter gebied rondom Schiphol. In dat grotere gebied heeft de geluidsoverlast zich minder gunstig ontwikkeld en zijn de veiligheidsrisico’s toegenomen. In vergelijking met buitenlandse luchthavens zijn de geluidsoverlast en de risico’s door het vliegverkeer op Schiphol klein. Dat blijkt uit het rapport „Het milieu rond Schiphol, 1990-2010” van het Milieu- en Natuurplanbureau. Deze kaart kunt U bekijken via de link: