Geloof

Iedere zondagmorgen om 10:00 komt in wijkcentrum Westend de Volle Evangelie Gemeente „De Wijngaerdt” samen.
Op de website van de Volle Evangelie Gemeente kunt U meer informatie vinden.

In de Urbanuskerk te Bovenkerk is de Rooms Katholieke Parochie Sint Urbanus gevestigd.
Op de website van de parochie en de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus vindt U meer informatie: