Medische Voorzieningen

PRIKPOST STICHTING ARTSENLABORATORIUM VOOR AMSTELLAND!
In Westwijk is een nieuw spreekuur geopend aan de Westwijkstraat 2a
(Medisch centrum Westwijk)

op ma. van 8.30 – 9.00 uur en op di. en vr. van 11.00 – 11.30 uur.

Voor de bewoners van Westwijk betekent dit dat zij nu in de eigen wijk terecht
kunnen voor laboratoriumonderzoek.
Voor meer informatie: www.alab.nl of telefonisch: 020-6417655.

Apotheek

Westwijkapotheek tel. 020 – 64 03 123
Klik hier voor avond- of weekenddienst apotheken
Huisartsen
* P. van Esseveldt
Spreekuur volgens afspraak: tel. 020 – 64 52 525
(bellen tussen 8:00 en 10:30)
Herhaalrecepten (24 uur per dag): tel. 020 – 34 58 485

* J.L.A. Frölke
Spreekuur volgens afspraak: tel. 020 – 64 70 942
(bellen tussen 8:30 en 10:00)
Herhaalrecepten (24 uur per dag): tel. 020 – 345 1171

Weekendarts

Wanneer u ‘s avonds, in het weekend of op feestdagen dringend een huisarts nodig heeft, belt u met de HUISARTSENPOST. tel 020 – 45 62 000.
Afspraken uitsluitend na telefonisch overleg.

Levensbedreigende gevallen
Voor levensbedreigende gevallen belt u met 112.

Huisartsenpost Amstelland

Het nummer van de Huisartsenpost is: 020 – 45 62 000.

De huisartsenpost is gehuisvest aan de Groenelaan zijde van Ziekenhuis Amstelland.
De post is dagelijks geopend van 17.00 uur tot 8.00 uur de volgende ochtend. In het
weekend is de Huisartsenpost bereikbaar van zaterdag ’s morgens 8.00 uur tot
maandagmorgen 8.00 uur. Ook op feestdagen is de post dag en nacht open.
Voor meer informatie over de route, bereikbaarheid met openbaar vervoer en parkeren
kan men kijken op de website van Ziekenhuis Amstelland

Voor meer informatie zie www.ziekenhuisamstelland.nl

Fysiotherapie Westwijk

In het Medisch Centrum is de praktijk van Fystiotherapie Westwijk gevestigd.
Voor meer informatie: http://www.fysiotherapiewestwijk.nl of telefonisch: 020 – 645 67 44

Logopedie Westwijk

In het Medisch Centrum is de praktijk van Logopedie Westwijk gevestigd.
Voor meer informatie: http://www.logopediewestwijk.nl of telefonisch: 020 – 643 52 09

Mensendieck

In het Medisch Centrum is de praktijk voor oefentherapie Mensendieck gevestigd.
Voor meer informatie: http://www.oefentherapiemensendieck-amstelveen.nl of telefonisch: 020 -645 23 20

Tandartsen in Westwijk

Gebitszorg Mondzorgpraktijk

Asserring 300
1187 KN Amstelveen
020 – 341 14 76
http://www.gebitszorg.nl

Tandartspraktijk Asserring

Asserring 188
1187 KL Amstelveen
020 – 345 76 78
info@tandartsinamstelveen.nl
http://www.tandartsinamstelveen.nl

Westwijk Tandheelkunde Praktijk Amstelveen

Belcampoplantsoen 1
1187 VT Amstelveen
020 4263888
info@westwijk.com http://www.westwijk.com

Verloskunde Amstelveen / Buitenveldert

In het Medisch Centrum is de praktijk van de verloskundigen Astrid Wolbink, Marloes Smidtman, Suzanne van Bloemen en Marloes Guntenaar gevestigd.
Voor meer informatie: http://www.verloskundige-amstelveen.nl of telefonisch: 020 – 647 04 74