Woon- en Dagcentrum

In Westwijk is ook het Woon- en dagcentrum Westwijk gevestigd. Dit is een onderdeel van stichting Ons tweede thuis.
Dagcentrum Westwijk vormt samen met wooncentrum Westwijk een intramurale voorziening. Dat wil zeggen dat de cliënten op het wooncentrum wonen en overdag naar het dagcentrum komen werken.
Naast de bewoners van het wooncentrum komen ook cliënten uit de regio Amstelveen en omgeving naar het dagcentrum.
De begeleiding bestaat uit veel of weinig zorg, uit veel of beperkte begeleiding.

Binnen het dagcentrum zijn 5 groepen met ieder een eigen karakter qua begeleiding en werkzaamheden.
Het programma aanbod op het dagcentrum bestaat uit belevingsgerichte en gevarieerde activiteiten.

Voor alle groepen geldt het scheppen van een prettige sfeer, het bieden van veiligheid en continuïteit, herhaling en herkenning.

Het programma aanbod bestaat o.a uit:

  • Zeep maken
  • Licht industieel werk
  • Verzorgen folders in Westwijk
  • Muziek
  • Snoezelen
  • Huishoudelijke activiteiten
  • Koken en bakken